Novel, spol. s r.o. | Krivá 23, 040 01 Košice | Slovensko
T: +421 55 7294 261 | novel@novel-sk.com

Spoločnosť Novel

Vytvoríme Vám priestor pre realizáciu nových projektov.

Spoločnosť NOVEL spol. s r.o. Košice, bola založená v roku 1993. Tvorí ju tím skúsených pracovníkov s dlhoročnými skúsenosťami, odbornou spôsobilosťou v oblasti trhacích prác, búracích prác, demontáži technológií, prípravných prác na stavbách, vrtných a zemných prác. Medzi naše ďalšie aktivity patrí aj spracovanie a ťažba prírodného kameňa. V roku 2005 zaviedla a používa naša firma certifikát kvality STN EN ISO 9001-2001.