Novel, spol. s r.o. | Krivá 23, 040 01 Košice | Slovensko
T: +421 55 7294 261 | novel@novel-sk.com

Deštrukcie | Demontáže | Zemné práce

Deštrukcie a demolačné práce

 • Spracovanie projektovej dokumentácie k trhacím prácam
 • Vybavenie príslušných povolení
 • Odstraňovanie starých objektov, komínov, chladiacich veží, priemyselných hál pomocou
  • trhacích prác
  • odstrelov
  • mechanickym spôsobom
  • cevamitom
 • Odstraňovanie ŽB základov pod úrovňou terénu
 • Odstraňovanie betónových ,ŽB konštrukcií nad úrovňou terénu
 • Čiastočné rozoberanie objektu s tým aby žiadúca časť ostala neporušená
 • Vŕtanie kotevných otvorov
 • Demontáž technologických zariadení
 • Výkup a spracovanie kovového odpadu
 • Prípravné práce pre stavbu
 • Zemné práce
 • Odstraňovanie pňov

Bansko stavebné práce

 • Povrchové dobývanie
 • Plošné odstrely pri zakladaní v skalných masívoch
 • Trhacie práce v lome a ťažba blokov
 • Predaj prírodného kameňa