Novel, spol. s r.o. | Krivá 23, 040 01 Košice | Slovensko
T: +421 55 7294 261 | novel@novel-sk.com

Ekoprogram | Recyklácie | Brownfield

Všade tam , kde musí stará zástavba urobiť miesto novým projektom mi Vám "z hnedej zóny"
vytvoríme podmienky pre novú výstavbu. Pri realizácií Vašich projektov vieme poskytnúť kompletné služby.

BROWNFIELD

- je všetko, kde nie je zelená lúka. Rieši nedostatok vnútromestských pozemkov a zároveň chráni životné prostredie.
Ak sa investor rozhodne pre túto cestu radi sa podelíme o svoje dlhoročné skúsenosti.
V prípade brownfieldu skôr ako urobíte konečné rozhodnutie musíte vypracovať environmentálnu štúdiu hodnotiacu kontamináciu
danej lokality, technickú a ekonomickú štúdiu a v neposlednej rade finančný model návratnosti investície.

Výhodou je to že pozemky sú majetkovo vysporiadané, čo pri výstavbe na zelenej lúke zďaleka nebýva pravidlo.
- Spracovanie projektovej dokumentácie k trhacím prácam
- Vybavenie príslušných povolení
- Odstraňovanie starých objektov, komínov, chladiacich veží, priemyselných hál pomocou trhacích prác - odstrelov

I . etapa
Pri prieskume vybranej lokality je dôležité identifikovať na základe zhodnotenia existujúcej dokumentácie a údajov potenciálne bariéry.

II. etapa
V druhej etape prác môžeme potvrdiť alebo vyvrátiť podozrenia a indikácie z prvej etapy.
- prieskum kontaminácie
- geologický prieskum
To znamená , že vieme definovať a zhodnotiť riziko vyplývajúce z výskytu bariér. Navrhneme koncepčné riešenie jeho zvládnutia vrátane odhadu finančných nákladov.