Stavebné práce

 • komplexné stavebné práce
 • vrtanie pilot
 • zakladanie stavieb
 • základy, podlahy
 • hrubá stavba
 • cesty, parkoviská

 

 

 

Deštrukcie a zemné práce

 • Demontážne práce
 • Demolačné práce – odstrelom, mechanicky
 • Recyklácie stavebných sutí
 • zemné a výkopove práce
 • vrtné práce

O NÁS

Spoločnosť NOVEL spol. s r.o., bola založená v roku 1993.

Tvorí ju tím skúsených pracovníkov s dlhoročnými skúsenosťami, odbornou spôsobilosťou v oblasti stavebných prác, trhacích a búracích prác, demontáži technológií, prípravných prác na stavbách, vrtných a zemných prác. Medzi naše ďalšie aktivity patrí aj banska činnosť a spracovanie a ťažba prírodného kameňa. V roku 2005 zaviedla a používa naša firma certifikát kvality STN EN ISO 9001

Aktuality

Vrtné zariadenie

Nové prídavne vrtné zariadenie na pásový báger New Holland E-215 – Earth drill 25.000Nm, ktorým je možné vrtať priemer 100-1.200mm do hĺbky až 12m aj v stredne tvrdých horninách.

Kontakt

Novel, spol. s r.o. | Krivá 23, 040 01 Košice | Slovensko
Telefón: +421 55 7294 261-3 | novel@novel-sk.com

Fakturačné údaje:
IČO: 31 669 131 | DIČ: 2020491814 | IČ DPH: SK2020491814 OR Okresného súdu Košice I, Oddiel : Sro, vložka číslo : 2831 /V

Finančný riaditeľ:
Ing. Iveta STANOVÁ | telefonický kontakt: +421 903 902 162

Konateľ spoločnosti:
Ing. Peter STANO | telefonický kontakt: +421 910 162  162