Stavebné práce

  • Vŕtanie pilot a mikropilot
  • injektážne práce
  • Zakladanie stavieb
  • Stavebné práce, zhotovenie základov stavebných objektov
  • Opravy a sanacie stavebných objektov
  • Sanácia železobetetónových konštrukcií
  • Oprava a zhotovenie kanalizácií
  • Parkoviska a spevnené plochy